Na ZIK Črnomelj se lahko vključite v brezplačen postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali pri ukvarjanju s prostočasnimi aktivnostmi.

Vrednotenje znanj je pomembno:

 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev NPK
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere
 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev

V okviru postopka poteka ugotavljanje in vrednotenje poklicnih kompetenc ter vrednotenje temeljnih kompetenc:

 • sporazumevanje v maternem jeziku
 • sporazumevanje v tujem jeziku
 • matematična kompetenca
 • digitalna pismenost
 • učenje učenja
 • socialne in državljanske kompetence
 • samoiniciativnost in podjetnost
 • kulturna zavest in izražanje

Vključeni v postopek si izdelajo tudi svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene njihove delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Več informacij o poteku postopka vrednotenja znanj vam bo posredovala svetovalka Irena Bohte, telefon 07 30 61 384 ali e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si.