Letošnji dan za kakovost izobraževanja odraslih smo na ZIK-u Črnomelj obeležili malo drugače kot prejšnja leta. Na obisk k poslovnemu partnerju smo odšli na kolesih in s tem promovirali gibanje, trajnostni razvoj in zdrav način življenja. V viziji organizacije imamo namreč zapisano, da v okolju odločilno vplivamo na krepitev trajnostnega razvoja. Glede na to je pomembno, da tako ravnamo tudi zaposleni.

Obiskali smo podjetje Smithers-Oasis Adria, ki se ukvarja s proizvodnjo in dobavo cvetličarskih izdelkov. Direktor Borut Jaklič in vodja prodaje Igor Jaklič sta nam predstavila podjetje, njihovo dejavnost, delo na kakovosti in zadovoljstvu zaposlenih. Na ZIK se v tem letu veliko ukvarjamo z ugotavljanjem izobraževalnih potreb različnih ciljnih skupin, še zlasti zaposlenih. Želimo ponujati programe, ki so v skladu s potrebami v okolju. Tako je bil namen srečanja z delodajalcem, da jih povprašamo glede njihovih izobraževalnih potreb in možnosti vključevanja zaposlenih v izobraževanje. Ob tem smo jim predstavili tudi našo izobraževalno ponudbo ter možnosti povezovanja.

Svetovalka za kakovost na ZIK-u je poslovnemu partnerju podala informacijo o skrbi za kakovost izobraževanja odraslih v organizaciji in modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), po katerem ZIK presoja in razvija kakovost. ZIK je tudi nosilec zelenega znaka POKI, ki ga Andragoški center Slovenije podeljuje organizacijam, katere sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.

Takšne oblike sodelovanja in povezovanja z delodajalci v okolju so zelo pomembne za razvoj novih izobraževalnih programov pri nas in svetovalno delo, ki ga opravljamo v okviru Svetovalnega središča Pokolpje. Dan za kakovost izobraževanja odraslih smo tako preživeli trajnostno in kakovostno, v prijetnem srečanju z našimi gostitelji.