uzu ipProgram UŽU-IP je namenjen odraslim, ki živijo na podeželju in potrebujejo znanja za razvoj dejavnosti. Program, ki obsega 100 ur, se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita dva usposobljena mentorja. Udeleženci ob zaključku pridobijo javnoveljavno potrdilo.

Program vključuje:

  • prepoznavanje razvojih in zaposlitvenih priložnosti na podeželju: posebnosti Bele krajine, ogled dejavnosti na podeželju, možnosti za samozaposlitev, postopki registracije dejavnosti,

  • temeljno računalniško opismenjevanje,

  • pridobivanje novih znanj in dopolnjevanje že naučenega s področij: komunikacija in medosebni odnosi, vseživljenjsko učenje, skrb za zdravje.

Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki so motivirane za razvoj dejavnosti na podeželju.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od oblikovanja skupine.

Trajanje izobraževanja

100 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Program je za udeležence brezplačen v okviru projekta Temeljne kompetence 2023-2029 Pokolpje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

P