uzu ipProgram UŽU-IP je namenjen odraslim, ki živijo na podeželju in potrebujejo znanja za razvoj dejavnosti. Program, ki obsega 120 ur, se predvidoma zaključi v treh mesecih. Delo v skupini vodita dva usposobljena mentorja. Udeleženci ob zaključku pridobijo javno veljavno potrdilo.

Program vključuje:

  • prepoznavanje razvojih in zaposlitvenih priložnosti na podeželju: posebnosti Bele krajine, ogled dejavnosti na podeželju, možnosti za samozaposlitev, postopki registracije dejavnosti,

  • temeljno računalniško opismenjevanje,

  • pridobivanje novih znanj in dopolnjevanje že naučenega s področij: komunikacija in medosebni odnosi, vseživljenjsko učenje, skrb za zdravje.

Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki so motivirane za razvoj dejavnosti na podeželju.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev, če bo zagotovljeno financiranje Zavoda RS za zaposlovanje.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

120 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran

za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si