Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti znanja o predelovanju sadja na tradicionalen način in trženju izdelkov. Po opravljenem usposabljanju se udeleženci lahko vključijo v postopek pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

104 ure

Vsebina programa

Program vključuje:

  • Smernice dobre higienske prakse (HACCAP)

  • Predelava sadja v sadni sok

  • Predelava soka v sadno vino

  • Predelava sadnega vina v kis

  • Predelava sadja v žganje

  • Sušenje sadja

  • Izdelovanje marmelade, džema, priprava kompotov

  • Trženje izdelkov (načini promocije izdelkov)

Cena

470,00 €

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 984 678

irena.bohte@zik-crnomelj.si

Program je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti znanja o predelovanju sadja v sok, sadno vino, kis, žganje, suho sadje, marmelade in džeme na tradicionalen način ter trženju le-tega.