Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti znanja o ekološkem kmetovanju in trženju pridelkov.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

104 ure

Vsebina programa

V programu bodo zajete naslednje vsebine:

  • osnovni ukrepi ekološkega kmetovanja

  • ekološko pridelovanje poljščine in zelenjadnice

  • ekološko obdelovanje travinje

  • ekološko gojenje sadne rastline in vinske trte

  • ekološka reja živali

  • predelovanje ekoloških pridelkov

  • trženje ekoloških pridelkov in izdelkov

  • vodenje dnevnika za ekološke kmetije

Cena

490,00 €

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si