Na ZIK-u Črnomelj smo v začetku meseca julija 2020 uspešno zaključili program Turistični vodnik turističnega območja Bela krajina.

V zadnjih letih se je namreč pokazala potreba po usposabljanju novih turističnih vodnikov v Beli krajini, zlasti vodnikov, ki bi lahko vodili tudi v tujih jezikih. Tako smo se na ZIK-u Črnomelj povezali z organizacijami na področju turizma v Beli krajini in z vsemi tremi belokranjskimi občinami, ki so tudi zagotovile sofinanciranje izobraževanja. V izobraževalni program, ki je potekal od aprila do julija 2020, se je vključilo 18 udeležencev. V času izobraževanja so pokazali veliko željo po delu v turizmu in razvili ideje za nove turistične programe. V izobraževanju, ki je trajalo 120 ur, so pridobili znanja o vodenju turistov in organizaciji dela, sporazumevanju s turisti ter spoznavali Belo krajino, njeno arheologijo, zgodovino, zgodovino umetnosti, etnologijo, geografijo in geologijo, naravo, vinarstvo in kulinariko. Teoretična znanja so povezali s praktičnimi ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti v našem okolju, katere je potrebno pokazati turistom.

Ob zaključku programa smo pripravili dogodek z naslovom Bodimo turisti doma, ki se je odvijal na medgeneracijskem vrtu Kulturnega doma Črnomelj. Na prireditvi so udeleženci predstavili svoje predloge za razvoj novih turističnih programov, ob tem je potekala tudi podelitev potrdil o uspešno opravljenem programu in pridobitvi naziva turistični vodnik turističnega območja Bela krajina.

V Beli krajini imamo veliko možnosti za razvoj turizma in za aktivno preživljane prostega časa. Prepričani smo, da se bodo naši novi turistični vodniki aktivno vključili v turistično dejavnost in se znali povezali v okolju.

Video o poteku praktičnega dela programa.