sa3_logo_v4

Namen programa MOST je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.

Program MOST je razdeljen na 3 module:

  • Modul I: Uvodni modul (1 mesec, 3 dni na teden, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem na teden)
  • Modul II: Izvedbeni modul (4 mesece, 6 dni na teden, 6 ur dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem na teden)
  • Modul III: Izhodni modul (1 mesec, 3 dni v tednu, 4 ure dnevno, z dodatno 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencem na teden)

V Uvodnem modulu se izvajajo aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, aktivnosti za motiviranje udeležencev in njihovo osebnostno rast ter aktivnosti za dvig socialnih kompetenc. V Izvedbenem modulu se udeleženci spoznajo s trgom dela, si krepijo funkcionalne kompetence (finančna in računalniška pismenost, ustvarjalne delavnice), si pridobivajo kompetence za vstop na trg dela ter si pri delodajalcih pod mentorstvom pridobivajo izkušnje za trg dela. Izhodni modul pa je namenjen aktivnostim, ki so usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja nadaljnjih vključitev (aktivno iskanje zaposlitve, vključitev v izobraževanje/usposabljanje), pregledu doseženih ciljev ter zagovorništvu, svetovanju in podpori pri vstopanju na trg dela.