KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA_2019 (pdf; 167 kB)


POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Branka Snoj iz BRANKA SNOJ - ODVETNICA, Dunajska cesta 78, Ljubljana,
ki je dosegljiva preko elektronske pošte: info@odvetnica-snoj.si in telefonske številke 031 77 77 95.