KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA_2019 (pdf; 167 kB)