Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih z največ poklicno izobrazbo za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnimi spretnostmi in načeli vseživljenjskega učenja.

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (NIPO) so namenjeni pridobivanju in razvijanju temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja.

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata, so namenjeni udeležencem, ki si želijo pridobiti javnoveljavna spričevala o znanju slovenščine, tujih jezikov ali se pripravljajo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO), je namenjen spodbujanju in razvijanju splošne računalniške pismenosti, predvsem za zaposlene, ki si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO), so namenjeni zaposlenim, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Udeležba v programih je brezplačna za zaposlene in brezposelne, starejše od 45 let, z zaključeno največ poklicno šolo.
Urniki izobraževanj

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:
Ime in priimek Kontakt
Tomaž Čurk

05/ 93 42 695

tomaz.curk@zik-crnomelj.si

Nada Babič Ivaniš

07/ 30 61 383

nada.babic@zik-crnomelj.si


Na ZIK-u Črnomelj bomo projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 Pokolpje izvajali s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

tpk2_partnerji


Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.
Več o EU skladih: https://www.eu-skladi.si/