Promocija dejavnosti je za Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj ključnega pomena. ZIK se obrača različnim javnostim. Razen notranje javnosti (zaposlenih in številnih honorarnih sodelavcev) so to strokovna in politična javnost, mediji in različne ciljne skupine (zaposleni, brezposelni, starejši odrasli, ranljive skupine).

ZIK svojo dejavnost promovira s katalogom izobraževalne in kulturne ponudbe, s spletno stranjo in FB, na slavnostnih zaključkih in na motivacijskih srečanjih, s promocijskimi projekti, kot je Teden vseživljenjskega učenja.