ZIK je vpisan pri Državnem izpitnem centru v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije romski pomočnik / pomočnica. Postopek pred strokovno komisijo bo potekal 4. junija 2020. Poteka lahko na podlagi listin ali na podlagi listin in neposrednega preverjanja strokovnih znanj in spretnosti. Če izpolnjujete vstopne pogoje se prijavite do 31. marca 2020 pri svetovalki za NPK: irena.bohte@zik-crnomelj.si ali 07 30 61 384.

Pogoji za vključitev

  • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
  • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

Rok izvedbe

4. junij 2020

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Praktično preverjanje in zagovor

Cena

160 € (svetovanje, potrjevanje brez preverjanja) oziroma 224 € (svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem)

Rok prijave

31. marec 2020.

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Katalog: Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Romski pomočnik

npk_romski_pomocnik_2