Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tudi Belokranjci smo prepoznali potrebo po usmerjenem vseživljenjskem učenju, saj se, na pobudo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj), ki je od samega začetka območni koordinator, vsako leto projektu TVU pridruži vse več organizacij, društev in posameznikov. S Prireditvami TVU si prizadevamo razvijati pozitivni odnos do vseh oblik, vsebin in poti učenja.

ZIK Črnomelj bo v vlogi koordinatorja TVU na območju Bele krajine tudi v letu 2019.

24. TVU bo potekal v mesecu maju in juniju 2019.

Sodelovanje v TVU je to priložnost, da sodelujoči svojo dejavnost promovirajo in se predstavijo širši javnosti.

Veseli bomo, če skupaj širimo kulturo vseživljenjskega učenja tudi v letu 2019!

Dodatne informacije: Mojca Frankovič, 07 30 61 385, mojca.frankovic@zik-crnomelj.si in na spletni strani www.acs.si.