01 tvu 2023 logo napis 2c

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji. Tudi Belokranjci smo prepoznali potrebo po usmerjenem vseživljenjskem učenju, saj se, na pobudo Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj), ki je od samega začetka območni koordinator, vsako leto projektu TVU pridruži vse več organizacij, društev in posameznikov. S Prireditvami TVU si prizadevamo razvijati pozitivni odnos do vseh oblik, vsebin in poti učenja.

ZIK Črnomelj je v vlogi koordinatorja TVU na območju Bele krajine tudi v letu 2023.

KOLEDAR DOGODKOV TVU 2023 (pdf; 2,003 kB)


Tedni vseživljenjskega učenja letos potekajo od 15. maja do 18. junija 2023.

Skupne akcije/teme TVU 2023:

Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023

Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

Zelena in digitalna preobrazba družbe

Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Učenje in kultura – z roko v roki

Zdrav duh v zdravem telesu

Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)

Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti

Državljanske spretnosti

Medijska pismenost.

Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:

Dan za kakovost

Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti


V sklopu TVU bo v sredo, 24. maja 2023 potekala Parada učenja z imenom "Poklicijada".


Že 28 let v lokalnem okolju ZIK povezuje občine, organizacije, društva in posameznike,

medgeneracijsko in medkulturno, v učenju, gibanju, ustvarjanju!

Poglejte si vsebino TVU od leta 1996 do danes. TVU 1996- 2023

Dodatne informacije: Maja Mihelič, 07 30 61 380, 040 879 039, maja.mihelic@zik-crnomelj.si
in na spletni strani: https://tvu.acs.si/sl/domov/