V letu 2017 je potekal dvaindvajseti Teden vseživljenjskega učenja, vseslovenski festival vseživljenjskega učenja. V teh dneh se po vsej Sloveniji odpirajo vrata ustanov, skupin in posameznikov, ki jih povezujeta pripadnost kulturi vseživljenjskosti učenja in njeno udejanjanje. Projekt na nacionalni ravni razvija in usklajuje Andragoški center Slovenije, koordinator TVU aktivnosti za območje Bele krajine pa je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V sklopu TVU se je v Beli krajini do konca meseca junija 2017 zvrstilo preko 150 različnih dogodkov v izvedbi več kot petdesetih šol, vrtcev, zavodov, društev in posameznikov.

V pestrem naboru različnih dogodkov bi izpostavili nacionalni strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015-2017 v Sloveniji. Strokovni dogodek EPUO, ki ga je ZIK Črnomelj organiziral pod pokroviteljstvom Andragoškega centra Slovenije (ACS) in v sodelovanju s Klubom belokranjskih študentov, Razvojno informacijskim centrom Bela krajina in Srednjo šolo Črnomelj, je bil namenjen pogovoru o položaju mladih na trgu dela in priložnostih samozaposlitve, ki jim jih ponuja lokalno okolje. Dogodek se je odvijal v Kulturnem domu Črnomelj in Podjetniškem inkubatorju Bela krajina.

Strokovni dogodek je vključeval okroglo mizo in podjetniško delavnico. Na okrogli mizi so udeleženci spregovorili o položaju mladih, njihovem izobraževanju in ovirah ter priložnostih pri vstopu na trg dela. Gostje so posebno pozornost namenili tudi pogovoru o razvijanju in spodbujanju podjetnosti in samoiniciativnosti med mladimi v Beli krajini. Podjetniška delavnica, ki so se je udeležili mladi, študenti, dijaki črnomaljske gimnazije ter udeleženci osnovne šole za odrasle, je bila namenjena razmišljanju o razvojnih možnostih Bele krajine in ustvarjanju konkretnih podjetniških idej. Na strokovnem dogodku je bilo veliko govora tudi o možnostih Bele krajine pri razvoju skupne podjetniške ideje na področju lana in konoplje, kar je lepo dopolnila tudi razstava različnih izdelkov iz omenjenih surovin, ki so jo v avli Kulturnega doma postavile Tončka Jankovič, Vesna Veselič, Bernarda Kump, mag. Margita Adamič, Krajinski park Kolpa, Zeliščna kmetija Kočevar, udeleženke programa Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine in članice študijskega krožka Belokranjski motivi na vezenini.

Na strokovnem dogodku so kot razpravljalci aktivno sodelovali poslanka v DZ Violeta Tomič, predstavniki ACS, Urada RS za mladino, RIC Bela krajina, LU Slovenska Bistrica, podjetij Akrapovič in Adria Dom, Zavoda Lintvern, Srednje šole Črnomelj, Kluba belokranjskih študentov, ter podjetnici mag. Margita Adamič in Minka Kočevar.

Eden osrednjih dogodkov TVU je vsakoletna Parada učenja – dan učečih se skupnosti, ki se je v sredo 17. maja odvijala na 14-ih različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Že tretje leto zapored je Parada učenja gostovala tudi v Črnomlju, sporočilo belokranjske parade v organizaciji ZIK Črnomelj pa se je glasilo »Igrajmo se vse življenje«. V Kulturnem domu Črnomelj in njegovi okolici je bilo od 10. do 14. ure moč videti predstavitve številnih društev, zavodov, šol in vrtcev, obiskovalci pa so se lahko poskusili v različnih tradicionalnih in nekoliko bolj modernih igrah. Naša želja je, da bi odrasli in otroci preživeli več časa skupaj, se pogovarjali, izmenjevali izkušnje, sodelovali in se igrali.