Jeziki, so sredstvo sodelovanja, povezovanja in navezovanja stikov, prepotrebnih za poslovno uspešnost in družbeno vključenost. Sporazumevanje s tuje govorečimi je lažje in uspešnejše, če znamo katerega od tujih jezikov, pa najsi bo to za potrebe dela ali osebnega življenja. Na ZIK-u izvajamo tečaje tujih jezikov za različne ciljne skupine in na različnih lokacijah po vsej Beli krajini.

SLOVENŠČINA kot drugi in tuji jezik

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva). Več...

Informacije in prijave:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383

tpk2_podstran

VPIŠITE SE V JEZIKOVNE PROGRAME:

Tečaji ANGLEŠČINE

40-urni tečaji so brezplačni in so namenjeni zaposlenim in brezposelnim, ponujamo pa vam tečaje na različnih ravneh predznanja - od začetnih do nadaljevalnih. Več...

Tečaji NEMŠČINE

40-urni tečaji so brezplačni in so namenjeni zaposlenim in brezposelnim, ponujamo pa vam tečaje na različnih ravneh predznanja - od začetnih do nadaljevalnih. Več...


INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Tomaž Čurk
tomaz.curk@zik-crnomelj.si
05/ 93 42 695

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383