Zakaj učenje tujih jezikov? ZIK-ovi dosedanji udeleženci so povedali nekaj razlogov:

 • potovanja, da lahko spoznavamo nove kraje in ljudi ter njihove navade in običaje,
 • navezovanje poslovnih stikov s tujimi partnerji,
 • sorodniki ali prijatelji v tujini,
 • lažja zaposlitev v tujini in napredovanje na poslovnem področju,
 • pomoč otrokom za izboljšanje ocene v šoli,
 • izpolnitev dolgoletne želje po učenju tujega jezika in
 • osebni izziv, saj star slovenski pregovor pravi: »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.«

SLOVENŠČINA kot drugi in tuji jezik

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

SLOVENŠČINA NA VSTOPNI RAVNI A1

SLOVENŠČINA NA OSNOVNI RAVNI A2-B1

Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Informacije in prijave:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383, 040 879 042


TUJI JEZIK? TU JE ZIK!

ZAKAJ V TEČAJ NA ZIK?

 • Tečaje prilagajamo vašim individualnim željam in potrebam.
 • Poudarek je na praktični uporabi jezika.
 • Razvijate vse štiri jezikovne spretnosti: govorno izražanje, slušno razumevanje, pisno izražanje in bralno razumevanje.
 • Spoznavate kulturne značilnosti dežel, kjer govorijo posamezni tuji jezik.
 • Ob uspešnem zaključku tečaja prejmete potrdilo o opravljenem tečaju z opisom pridobljenega znanja.

Ob vpisu v tečaj tujega jezika vam na ZIK-u zagotavljamo:

 • brezplačno svetovanje in testiranje vašega znanja tujega jezika,
 • strokovno usposobljene predavatelje, ki vas znajo motivirati za učenje in spremljati vaš napredek,
 • sodoben način učenja, v manjših skupinah v prijetnem in sproščenem vzdušju,
 • dodatne brezplačne možnosti učenja tujih jezikov v Središču za samostojno učenje ZIK Črnomelj,
 • možnost izvedbe tečaja za zaključene skupine po vsej Beli krajini,
 • usklajenost naših jezikovnih tečajev s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO)*.

Na ZIK-u trenutno izvajamo naslednja jezikovna izobraževanja:

Nadaljevalni tečaj angleščine

Osvežitveni tečaj nemščine

Začetni tečaj italijanščine

Začetni tečaj portugalščine

Hrvaščina za potrebe dela

Izpit iz slovenščine na vstopni ravni A1

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni A2-B1


*JEZIKOVNA LESTVICA SEJO A1 – C2

A1, A2, B1, B2, C1, C2 so ravni znanja tujega jezika glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO/CEFR).

Kaj pomenijo ravni?
A1 – Breakthrough: led je prebit in v tujini vas "ne bodo prodali"
A2 – Waystage: znajdete se v vsakdanjih situacijah na osnovni ravni
B1 – Threshold: prag, ko postanete samostojni uporabnik jezika
B2 – Vantage: preskok na B2 je največji korak po lestvici in pomeni prednost
C1 – Effective Operational Proficiency: postajate profesionalni uporabnik jezika
C2 – Mastery: dosegli ste najvišjo evropsko raven


INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383