Gledališče enakosti: socialno vključevanje skozi gledališče

Trajanje projekta: 1. 12. 2021 - 31. 3. 2023

Cilji projekta:

Z razvijanjem projekta "Gledališče enakosti: socialno vključevanje skozi gledališče" želimo usposobiti izobraževalce odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih z mehko metodo gledališča za spodbujanje socialnega vključevanja, motiviranja, dela z ranljivimi ciljnimi skupinami in razreševanja problemskih situacij v skupini. Z oblikovanjem in razvijanjem projekta, metode in programa na področju gledališča želimo v okolju povečati in opolnomočiti število izobraževalcev odraslih, usposobljenih za gledališko delo z ranljivimi ciljnimi skupinami. Povečati želimo vključevanje in aktivnosti ranljivih ciljnih skupin v lokalnem okolju in izboljšati samopodobo, motivacijo in odnos z okoljem. Razviti želimo program na področju gledališča, ki bo dolgotrajno zagotavljal vključevanje marginalnih skupin v različne kulturne dejavnosti in preko gledališča ter uprizarjanja gledaliških predstav povečal sodelovanje ranljivih ciljnih skupin s širšo lokalno skupnostjo.


Aktivnosti projekta:

Udeleženci bodo preučevali in raziskovali področje gledališča kot mehke metode dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. Udeležili se bodo tečaja na temo usposabljanja različnih ranljivih ciljnih skupin in oseb s posebnimi potrebami skozi umetnost, udeležili se bodo splošnega tečaja na temo klasičnega gledališča v izobraževanju in tečaja na temo lutk in lutkarstva kot socialnega orodja. Na usposabljanjih bodo pridobivali številna znanja in izkušnje, ki jih bodo poenotili in izoblikovali. Na podlagi naučenega bodo pripravili program na področju gledališča oziroma metodo socialnega vključevanja skozi gledališče, ki jo bodo nato izvajali v programih, kjer so udeležene različne ranljive ciljne skupine: Romi, romske ženske, dolgotrajno brezposelni, starejši upokojenci, priseljenci, osebe s posebnimi potrebami. Na temo socialnega in družbenega problema bodo skupaj pripravili več predstav in uprizoritev.


Rezultati projekta:

Projekt bo razvil metodo gledališča za socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin. Za delo z metodo gledališča na področju dela z marginalnimi skupinami bo usposobljenih 7 izobraževalcev odraslih. Za najmanj 20 pedagoških delavcev v organizaciji bo izvedenih 5 gledaliških delavnic, izoblikovan pa bo 1 izobraževalni program za nadaljnje gledališko usposabljanje izobraževalcev odraslih. Metoda gledališča bo izvedena programih, kjer bo vključenih najmanj 25 učečih se ranljivih udeležencev (Romi, starejši upokojeni odrasli, romske ženske, osebe s posebnimi potrebami in dolgotrajno brezposelni). Projekt bo z udeleženci preko gledališča in vaj obravnaval različne teme neenakosti, manjvrednosti, nizkega vrednotenja in tako med ranljivimi skupinami ter v lokalnem okolju izboljšal vključevanje, sodelovanje, samopodobo, občutek vrednosti in inkluzije. Slednje bo prispevalo k 10% povečanju in vključevanju ranljivih ciljnih skupin v kulturne in izobraževalne dejavnosti naše organizacije.


sl_v_sofinancira_evropska_unija_pos

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.