ZIK Črnomelj ima sprejeto vizijo, poslanstvo in vrednote organizacije.

V letu 2006 je Svet ZIK-a Črnomelj sprejel izjavo o kakovosti. Z njo se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  1. V izobraževalni organizaciji ugotavljamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin, jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnega procesa.
  2. Udeležencem nudimo sprotno spremljanje napredka, svetovanje in učno pomoč v izobraževalnem procesu.
  3. Udeležencem ponujamo možnosti samostojnega učenja in jim zagotavljamo ustrezne pogoje zanj.
  4. V izobraževalnih programih in projektih ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z našimi storitvami in na podlagi ugotovitev uvajamo izboljšave.
  5. Razvijamo različne komunikacijske poti z namenom zagotavljanja možnosti za učinkovito sporazumevanje z udeleženci, učitelji in partnerji v ožjem in širšem okolju.
  6. Nenehno spremljamo organizacijsko kulturo naše organizacije in uvajamo različne aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni.
  7. Redno spremljamo in skrbimo za razvoj kakovosti dela zunanjih sodelavcev.
  8. Razvito imamo sodelovanje s partnerskimi organizacijami v okolju in širše.
  9. Razvijamo številne izobraževalne in kulturne aktivnosti za spodbujanje spoštovanja drugačnosti, strpnosti in razvoja enakih možnosti.
  10. Celovito ponudbo izobraževalnih programov in kulturnih projektov prilagajamo okolju, v katerem delujemo.