logo_pridobivanje_kompetenc_vodoravno_barve

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih z največ poklicno izobrazbo za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnimi spretnostmi in načeli vseživljenjskega učenja.

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) so namenjeni pridobivanju in razvijanju temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja.

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata, so namenjeni udeležencem, ki si želijo pridobiti javnoveljavna spričevala o znanju slovenščine, tujih jezikov ali se pripravljajo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO), je namenjen spodbujanju in razvijanju splošne računalniške pismenosti, predvsem za zaposlene, ki si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO), so namenjeni zaposlenim, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Publikacija izobraževalnih programov v projektu (pdf; 14,417 kB)

V šolskem letu 2016/2017 bomo na različnih lokacijah po Beli krajini izvajali naslednje programe:

Udeležba v programih je brezplačna za zaposlene, starejše od 45 let, z zaključeno največ poklicno šolo.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:
Ime in priimek Kontakt
mag. Irena Bohte

30 61 384

irena.bohte@zik-crnomelj.si

Nada Babič Ivaniš

30 61 383

nada.babic@zik-crnomelj.si

Na ZIK-u Črnomelj bomo projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc izvajali s konzorcijskimi partnerji Ljudska univerza Kočevje, Srednja šola Črnomelj in Gimnazija in srednja šola Kočevje od 2016 do 2019.

logotip_zik_barvni_s_tekstom 2 lukocevje1 sskocevje sscrnomelj

Oddaja na radiu (mp3 zapis)


Projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

mss logoeusocialnisklad