V začetku projekta so bile na ravni konzorcija izvedene številne motivacijske delavnice in razgovori z zaposlenimi z namenom motiviranja potencialnih udeležencev, da se vključijo v izobraževalne programe. Aktivnost je potekala v skladu s ključnimi deležniki v lokalnih okoljih partnerskih organizacij (podjetja, organizacije, društva, sindikati, obrtno-podjetniške zbornice in drugo).

V letu 2016 je bilo na ravni konzorcija skupno 316 udeležencev vključenih v:

  • 3 UŽU programe
  • 11 SNIO programov
  • 11 RPO in RDO

Na ravni konzorcija se je 16 oseb več od načrtovanega vključilo v izobraževalne programe. Vsi so bili zaposleni, z ustrezno izobrazbo in programe uspešno zaključili. 69,4% udeležencev je bilo starejših od 45 let. Od načrtovanih 132, se jih je na ravni konzorcija v programe računalniškega izobraževanja vključilo nekaj več, to je 134.