logo_pridobivanje_kompetenc_vodoravno_barve

V letu 2018 so bile izvedene številne motivacijske delavnice in razgovori z vodstvenimi delavci, predstavniki lokalnih skupnosti, predsedniki društev in drugimi zaposlenimi z namenom motiviranja oseb za vključitev v izobraževalne programe, ki so predmet projekta. Izvedenih je bilo več predstavitev projekta v lokalnih skupnostih, na prireditvah, ob začetku in ob zaključkih izobraževalnih programov. Na točkah, kjer se srečuje veliko ljudi smo izobešali plakate in delili zgibanke. Promocijo projekta smo vršili tudi z izobesitvijo transparenta in jumbo plakata, na družabnih omrežjih, spletnih straneh partnerskih organizacij in v lokalnih medijih.

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se je na ZIK-u Črnomelj, 252 oseb vključilo v skupno 20 izobraževalnih programov. 186 oseb oziroma 73,8 % je bilo starejših od 45 let. Izvedli smo naslednje programe:

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)

  • 1x Spodbujanje lokalne samooskrbe
  • 7x Angleščina za potrebe dela
  • 1x Zdravje zaposlenih-vodilo uspešnega podjetja
  • 1x Italijanščina za potrebe dela

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

  • 8x Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje
  • 2x Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT

Projektne aktivnosti na ravni konzorcija so obsegale intenzivno sodelovanje med partnerskimi organizacijami in ključnimi deležniki v lokalnih okoljih. Slednji so bili vključeni tudi v izvajanje promocijskih aktivnosti. Poslovodeči je vodil korespondenco z MIZŠ, ZLUS. Organiziranih je bilo več partnerskih srečanj ter več srečanj projektnega tima organizacije poslovodečega.

Projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

mss logoeusocialnisklad