NPK - Socialni oskrbovalec na domu (pdf; 225 kB)

Uspešno sporazumevanje v slovenščini (pdf; 32 kB)

Angleščina na ravni A 2 (pdf; 33 kB)