ZIK Črnomelj bo tudi letos sodeloval pri obeležitvi dneva kakovosti izobraževanja odraslih, ki poteka na slovenski ravni pod sloganom "Kakovost ustvarjamo vsi" .

Udeleženci programa socialna aktivacija bodo ta dan namenili pogovoru o kakovosti izobraževanja odraslih, izpolnili bodo spletni vprašalnik o zadovoljstvu v programu, v skupinskem delu bodo podali svoje predloge in ideje za uvajanje izboljšav. Izdelali bodo zeleni znak kakovosti - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) ter se preizkusili v kvizu o poznavanju ZIK-a in njegove dejavnosti.