Tudi v letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja smo na ZIK-u obeležili dan za kakovost izobraževanja odraslih s sloganom Kakovost ustvarjamo vsi. Kot nosilci zelenega znaka kakovosti redno skrbimo za razvoj kakovosti tako izobraževanja kot kulture. Zelo pomembno nam je povezovanje z udeleženci, učitelji in mentorji ter partnerskimi organizacijami. Zgledno sodelovanje s podjetji nam namreč omogoča, da svetovanje in izobraževanje približamo potrebam okolja in gospodarstva.

Zaposleni na ZIK-u smo, v okviru dneva kakovosti, obiskali podjetje Adria Dom. Namen srečanja z zaposlenimi je bil spoznati njihovo skrb za razvoj kakovosti in vpeljavo izboljšav. Direktorica kadrov Nina Nikić in sodelavka za kadre Martina Agnič sta predstavili podjetje Adria Dom, njihovo vitko poslovanje in inovativno dejavnost. Poudarek v predstavitvi je bil na razvoju novih proizvodov in spodbujanju zaposlenih k inovativnosti. V proizvodnjo, kjer smo spoznali table PSQDC, nas je popeljala sodelavka za kadre Mateja Kapele. Namen uporabe tabel v proizvodnji je dnevno ocenjevanje opravljenega dela in sprotno reševanje problemov, ki nastajajo na področju kadrov, varnosti, kakovosti, doseganja plana in dodatnih stroškov. Na ta način v Adria Dom skrbijo za vključenost vseh zaposlenih v postopke presojanja in razvijanja kakovosti ter krepijo pripadnost podjetju. Po predstavitvah smo si ogledali še razstavni prostor z mobilnimi hiškami in šotori ter nagrajene produkte, kar nas je navdušilo.

Izkušnja in novo znanje, ki smo ga pridobili, bomo na ZIK-u uporabili za vpeljavo sprotnega uvajanja izboljšav pri delu s pomočjo tabel. Zanimivo je bilo spoznati, kako se lahko učimo od uspešnega podjetja in primer dobre prakse vpeljemo tudi pri nas.

Več o skrbi za kakovost na ZIK-u.