Namen njihovega obiska v Črnomlju je bil ogled primera dobre prakse na področju izobraževanja odraslih, saj je v obrobnih regijah ključnega pomena sodelovanje organizacij. Za njih smo pripravili okroglo mizo »Odziv na visoko stopnjo brezposelnosti«, na kateri so sodelovali še predstavniki občin Črnomelj in Metlika, sekretarka Območne obrtne-podjetniške zbornice Črnomelj, direktorica s pomočnikom Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Novo mesto in udeleženec programa za brezposelne. Po okrogli mizi so si udeleženci študijskega obiska v Sloveniji lahko ogledali nekaj aktivnosti, ki so ta dan potekale na ZIK-u, predvsem za brezposelne: Učenje angleščine s pomočjo računalnika, Računalniški tečaj in predstavitev študijskega krožka Uporabnost zelišč. V popoldanskem času so si udeleženci ogledali še Šokčev dvor v Žuničih, kot primer ohranjanja kulturne dediščine Bele krajine ter Domače dobro Mojca, kot primer uspešne podjetniške poti.
Zveza nemških ljudskih univerz, ki je sofinancirala študijski obisk v Sloveniji za delegacijo iz Bosne in Hercegovine, želi na tak način spodbujati razvoj in ozaveščati o širini izobraževanja odraslih v državah, ki niso članice EU.