Vabljeni na Dneve svetovalnih središč, ki bodo potekali od 25. do 28. septembra 2018. V tem času bo organiziran 7. regijski festival zaTE – Znanje aktivira te. V vseh dneh festivala bodo potekale brezplačne delavnice tako za zaposlene kot brezposelne, udeležence izobraževanja odraslih, srednješolce , upokojence in priseljence.

Ponujene so delavnice o vseživljenjskem učenju, učenju slovenščine, odkrivanju poklicnih interesov, zaposlovanju starejših oseb, trgu dela ter predstavljena izobraževalna ponudba v okolju.

Za delodajalce v Beli krajini bo organizirano strokovno srečanje na temo skrbi za starejše zaposlene. Poudarek bo na ozaveščanju delodajalcev o vlogi in prednostih starejših delavcev, motiviranju starejših zaposlenih in uvajanju mentorstva pri delu.

7. regijski festival zaTE – Znanje aktivira te izvaja RIC Novo mesto v sodelovanju z ZIK-om Črnomelj, LU Kočevje, CIK-om Trebnje in drugimi organizacijami. Festival se bo odvijal v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem.

Poglejte program Svetovalnega središča Pokolpje v priponki.

Prijavite se lahko na povezavi: prijava