Na ZIK-u Črnomelj so letos potekali Dnevi svetovanja za znanje v okviru 10. regijskega festivala zaTE, ki sta ga organizirala RIC Novo mesto in Zavod za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto skupaj z ljudskimi univerzami v regiji: ZIK Črnomelj, Ljudsko univerzo Kočevje in CIK Trebnje. Festival je potekal v Novem mestu, Trebnjem, Kočevju in v več krajih po Beli krajini.

Od 21. do 24. septembra 2021 so bile organizirane brezplačne delavnice tako za zaposlene, brezposelne, upokojence, priseljence, udeležence izobraževanja odraslih, učitelje in delodajalce. Pripravili smo delavnice s področja veščin iskanja zaposlitve kot je priprava življenjepisa Europass, delavnice zaposlitvenega razgovora, učinkovitega učenja, delavnice za razvijanje digitalnih kompetenc za prihodnost. Udeleženci so spoznali tudi uspešne podjetniške zgodbe in možnosti vključevanja v prostovoljstvo. Priseljenci so se učili slovenščine in spoznavali našo kulturo. Zanimive so bile delavnice s področja skrbi za zdravje, ki so potekale na Medgeneracijskem vrtu Kulturnega doma Črnomelj. Ob delavnicah je bila stojnica znanja Svetovalnega središča Pokolpje, kjer so obiskovalci lahko dobili nasvet glede vključitve v izobraževanje. Na stojnici Socialna aktivacija se predstavi pa so udeleženci programa socialna aktivacija predstavljali svoje aktivnosti v programu.

Pripravili smo tudi strokovno srečanje za delodajalce v Beli krajini z naslovom Izobraževanje zaposlenih – vodilo razvoja organizacije, kjer smo jim predstavili razvojni načrt ZIK-a za obdobje do leta 2027 in možnosti svetovanja ter izobraževanja za njihove zaposlene. Delodajalci so aktivno sodelovali na srečanju ter podali predloge glede izobraževalnih vsebin in programov, povezovanja v okolju ter promocije dejavnosti. Ideje in predloge bo ZIK Črnomelj vključil v svoj razvojni načrt.

Program Dnevov svetovanja za znanje 2021 smo pripravili v sodelovanju s partnerji v lokalnem okolju: Hišo sadeži družbe Črnomelj, Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina, podjetjem Adria Dom in Centrom za krepitev zdravja Bela krajina, Zdravstvenim domom Črnomelj.

Če se želite vključiti v vseživljenjsko izobraževanje in potrebujete nasvet, nas obiščite v Svetovalnem središču Pokolpje.