Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je skupaj s partnerji pripravil dogodke v okviru 6. regijskega festivala zaTE – znanje aktivira te, ki poteka v času od 27. do 29. septembra 2017. Festival vodi Razvojno izobraževalni center Novo mesto v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje Območno službo Novo mesto, ZIK–om Črnomelj, Ljudsko univerzo Kočevje in Centrom z izobraževanje in kulturo Trebnje. Aktivnosti se odvijajo na štirih lokacijah, v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem.

V sredo, 27. septembra so potekale predstavitve in delavnice za brezposelne osebe na temo veščin iskanja zaposlitve, odkrivanja in prepoznavanja kompetenc, spodbujanja lokalne samooskrbe ter možnosti zaposlovanja in izobraževanja. Delavnice smo pripravili v sodelovanju s podjetji v okolju in razvojnimi organizacijami.

V četrtek, 28. septembra 2017 je v Novem mestu strokovni posvet za delodajalce in izobraževalce z naslovom Učenje - priložnost danes, za izzive jutri. V petek, 29. septembra 2017, od 10. do 17. ure, nas lahko obiščete na stojnici pred Trgovsko poslovnem centru Črnomelj, kjer vam bomo predstavili izobraževalne programe ZIK-a Črnomelj in Srednje šole Črnomelj, ter Svetovalno središče Pokolpje.