PRIJAVNICA

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj na podlagi 8. , 9. in 20. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 6/2018) in v skladu s Pravilnikom o vpisnem postopku v program osnovne šole za odrasle (Ur. l. RS, št. 11/2020) objavlja javni poziv k vpisu odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle (OŠO).

Za vse informacije pokličite na telefonsko številko: 040 879 041.

Ime in sedež izvajalca programa Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj
Ime izobraževalnega programa Osnovna šola za odrasle (OŠO)
Število vpisnih mest 60
Pogoji za vpis

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

  • izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole,

  • ali zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Ne glede na prejšnji odstavek se v program osnovne šole za odrasle lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če:

  • ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost,

  • ali če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).

Navodila in roki za prijavo v program OŠO in za predložitev ustrezne dokumentacije

Prijave v program OŠO bodo potekale na daljavo, v času od 1. 2. do 23. 2. 2021.

Prijavite se na telefonski številki: 040 879 041 ali na e-naslovih:

nina.salamon@zik-crnomelj.si; tajana.spundak-franko@zik-crnomelj.si

Ime kontaktnih oseb

Nina Šalamon, vodja osnovne šole za odrasle

Tajana Špundak Franko, organizatorica izobraževanja odraslih

Telefonska številka: 040 879 041

E-pošta: nina.salamon@zik-crnomelj.si;

tajana.spundak-franko@zik-crnomelj.si

Postopek in roki za izvedbo vpisa

Pisna navodila za vpis v OŠO boste po prijavi dobili po redni pošti.

Vpis bo potekal od 24. 2. 2021 do 26. 2. 2021.

Za vpis boste potrebovali:

  • osebni dokument z EMŠO številko
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili.

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, boste potrebovali tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Predvideni rok za začetek izobraževanja

Izobraževanje v programu OŠO se bo začelo 1. 3. 2021.

Več o programu na spletni povezavi: TUKAJ