Vabljeni na lokalno točko SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti), kjer za vas lahko izvedemo ocenjevanje vaših spretnosti.

Na lokalni točki za izvajanje ocenjevanj SVOS vam nudimo:

  • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,
  • prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,
  • podporo med in po reševanju,
  • razlago pridobljenih rezultatov, če se odločite za to,
  • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

Spletni vprašalnik ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih. Naloge so iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja: vključujejo besedilne in matematične spretnosti, uporabo tehnologij pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog ter lastno oceno spretnosti (vprašanja o poklicnih interesih, osebni blaginji in zdravju, o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjemu življenju, osebnostnih lastnostih, ki vplivajo na uspešnost pri učenju in delu).

Za več informacij: mag. Irena Bohte

Tel. št. : 07 30 61 384; 040 879 039;

E-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si

Več o projektu.