Šlo je za strokovno sodelovanje med našo Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj in kolonijo na OŠ Petefi Šandor Novi Sad, ki je potekala na temo likovne grafike z namenom popularizacije le - te. Namenjena je bila osnovnošolcem in njihovim mentorjem (likovnim pedagogom) iz Srbije, Makedonije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Našo državo so na koloniji predstavljali: učenka OŠ Loka Črnomelj Ema Lozar z mentorico Špelo Vraničar ter učenka OŠ Grm Novo mesto Ema Oberstar z mentorjem Urošem Strugarjem, ki je imel na koloniji tudi strokovno predstavitev grafične tehnike Kolagrafija. Predstavnik ZIK Črnomelj je bil Tadej Fink, organizator Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj.

Kolonija je potekala v sodelovanju z Akademijo Umetnosti Novi Sad. Najprej so profesorji z akademije praktično predstavili različne grafične tehnike, nato pa so učenci in mentorji ustvarjali svoje grafike.