Zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom, smo na ZIK Črnomelj, v skladu z navodili pristojnih organizacij, prekinili z izvajanjem pouka v prostorih ljudske univerze. Vendar s tem nismo zaključili z izvedbo programa osnovna šola v tekočem šolskem letu.

Predavanj sedaj ni, delali bomo drugače. ZIK Črnomelj je vzpostavil možnosti za e-učenje od srede, 18. 3. 2020, kar pomeni, da z izobraževanjem nadaljujete tako, da dostopate do spletne učilnice na spletni strani ZIK.

Na voljo so vam:

  • e-gradiva za samostojno učenje
  • e-preverjanja znanja
  • konzultacije z učitelji

Snov predelujete sami ali s pomočjo mentorjev. Kontakt facebook stran Učiteljice ZIK ali e-pošta: osnovna.sola.zik@gmail.com, 040 879 041.

Vaša aktivnost se bo štela kot prisotnost pri pouku in vam omogočala, da uspešno zaključite z izobraževanjem do konca junija 2020.