Osnovnošolci so lahko dve uri uživali v igranju Prašičkanja, Ciljanja koze, Kamenčkanja, Nebesičaljke in Koze piš.

Namen obiska šol je v ponovni popularizaciji starih belokranjskih pastirskih iger s predstavitvijo le-teh osnovnošolcem in pedagoškim delavcem šol. S tem želimo spodbuditi otroke, da se čim več medsebojno družijo in igrajo na prostem. V šolskem letu 2017 / 2018 bodo člani krožka obiskali še nekaj belokranjskih šol in igre s pravili objavili na Youtubu.