VABILO K SODELOVANJU

ZIK Črnomelj bo tudi v šolskem letu 2019/2020 izvajal javno veljavni program osnovna šola za odrasle. Pouk, ki se začne predvidoma 27. 9. 2019, bo potekal v dopoldanskem in popoldanskem času, v Črnomlju in Metliki.

K sodelovanju vabimo učitelje slovenščine, matematike, angleščine, geografije, zgodovine, biologije, kemije, fizike, ... Več informacij: mojca.frankovic@zik-crnomelj.si, 07 30 61 385.