V torek, 10. novembra 2020 smo na ZIK-u Črnomelj začeli z izvedbo delavnic v okviru 9. regijskega festivala zaTE. Letos je, kljub poteku delavnic na daljavo, veliko zanimanje za izobraževanja s področij veščin iskanja zaposlitve, skrbi za zdravje in razvoja kariere.

Prvi dan festivala, v dopoldanskem času, je mentorica Jasmina Kolbezen izvedla delavnico Imaš že nov europass CV?, kjer so udeleženci dobili informacijo in nasvete kako pripraviti življenjepis, ki ga bo delodajalec opazil. Spoznali so novo aplikacijo za pripravo europass-a, v kateri bodo predstavili svoje delovne izkušnje, izobraževalno pot in svoje kompetence.

V popoldanskem času je Irena Bohte udeležencem predstavila svetovalno dejavnost, ki poteka na ZIK-U Črnomelj v okviru Svetovalnega središča Pokolpje, ter možnost ocenjevanja spretnosti odraslih na podlagi spletnega vprašalnika SVOS (Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti). Udeleženci so spoznali edini inštrument v Sloveniji, ki meri stanje razvitosti temeljnih spretnosti in nam daje mednarodno primerljive rezultate. Z reševanjem vprašalnika se pri posamezniku oceni besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Posameznik se lahko v dodatnem delu vprašalnika samooceni na področju uporabe spretnosti, poklicnih interesov in namer ter osebne blaginje in zdravja. Na ZIK-u Črnomelj, pod okriljem nacionalne točke SVOS Andragoškega centra Slovenije, deluje lokalna točka SVOS, kjer se lahko brezplačno vključite v postopek ocenjevanja spretnosti.

V okviru delavnice Sprostitvene aktivnosti za vse generacije, ki sta jo pripravili Nastja Luič in Valentina Wolf iz Centra za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Črnomelj, so udeleženci spoznali raztezne vaje in vaje sproščanja za obvladovanje stresa. Skupaj z mentoricama so udeleženci na daljavo telovadili kar doma in se sproščali ob pravilnem dihanju. Pridobili so znanje o tem kako z gibanjem vplivati na dobro počutje in notranje ravnovesje.

Festival zaTE bo potekal v obliki delavnic vse do petka, 13. novembra 2020. Pri izvedbi delavnic ZIK Črnomelj, ki jih koordinira festival na področju Bele krajine, sodelujejo tudi organizacije v okolju. Poleg Centra za krepitev zdravja Bela krajina, Zdravstveni dom Črnomelj sodelujejo še Razvojno informacijski center Bela krajina – Podjetniški inkubator Bela krajina, podjetje Adria dom in Srednja šola Črnomelj.

9. regijski Festival zaTE organizirata Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Zavod za zaposlovanje Območna služba Novo mesto skupaj s partnerji: Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ljudsko univerzo Kočevje in Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje.