V soboto, 1. 7., smo za udeležence, ki so bili v šolskem letu 2016/2017 vključeni v program Spodbujanje lokalne samooskrbe, organizirali zaključno strokovno ekskurzijo, katere program je vseboval ogled dveh lokacij, in sicer Učnega poligona za samooskrbo Dole ter Muzeja na prostem v Rogatcu.

Najprej smo obiskali Učni poligon za samooskrbo Dole pri Poljčanah, kjer nas je ddr. Ana Vovk Korže popeljala po svojem mini posestvu. Poligon je razdeljen na pet delov. Prvi je viden takoj ob vhodu, to je permakulturni vrt z rastlinjakom, vodovodom, gomilastimi gredami, svetlobnim korenom ter gredami za 365 dni. Ogledali smo si tudi hišo zemljanko, ki je namenjena shranjevanju semen in pridelkov. V drugem delu smo si ogledali terase jagodičevja, zeliščne grede ter kartonaste grede. V tretjem delu je gozdni vrt z otroškim igriščem. V četrtem delu nas je navdušila jurta (dom v obliki šotora) s toplo gredo, umivalnico in priročno kuhinjo, ki koristi energijo od sonca. Okoli jurte je več vrst gred, in sicer spiralasta, greda na ključ, dvignjena greda, greda z biomaso ter rastoče grede. Tukaj se nahaja tudi mlaka, ki je bivališče žab, hotel za žuželke, dom za pikapolonice. Peti, zadnji del poligona je namenjen ekoremediaciji, kjer so vzpostavljena različna rastišča (kisloljubna, bazofilna, nitrofilna, z aktivnim ogljem…).

Pred odhodom na drugo lokacijo smo si v gostišču, kjer smo se okrepčali, ogledali razstavo živali. Na ogled so bile rumenoprsa ara, kakadu, elektus, sivi žako in druge.

V Muzeju na prostem v Rogatcu stalna muzejska zbirka ohranja ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na območju južno od Donačke gore in Boča v času od 19. do sredine 20. stoletja. Uporabljena gradiva, razporeditev prostorov in notranja oprema nazorno prikazujejo funkcionalno in vsebinsko povezanost predstavljene arhitekture z načinom življenja kmečkih ljudi v preteklosti, z njihovim materialnim in duhovnim svetom. Jedro muzeja tvorijo izvirni objekti in rekonstrukcije obrtniških in gospodarskih objektov, ki so jih postavili na izbrani lokaciji ob izhodu iz zgodovinskega trga Rogatec (oddaljen 7 km od Rogaške Slatine). Prestavitvi stanovanjske hiše so sledili gospodarsko poslopje štala, dvojni vezani kozolec toplar in svinjak štalunci, nato pa še rekonstrukcije – vodnjak štepih na čapljo čebelnjak, viničarska hiša, brajde, kovačija in lodn terpodeželska trgovina iz tridesetih let 20. stoletja. V muzeju smo si ogledali tudi peko žulik, ki smo jih nato imeli priložnost še poskusiti. Vodička nas je popeljala tudi na njihov zeliščni vrt, kjer so v terasah zasajena različna zelišča, ki jih uporabljajo za pripravo čajev.

Vrnili smo se navdušeni in polni idej, ki jih lahko prenesemo v domače okolju.

Program Spodbujanje lokalne samooskrbe je v šolskem letu 2016/2017 potekal v Dragatušu, Črnomlju in v Metliki in je del projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 do 2019 Pokolpje. Izvedbo omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Mojca Frankovič, ZIK Črnomelj