logo_zz_barve

Svetovanje po modelu Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih (ISIO) je namenjeno vsem zaposlenim, samozaposlenim in kmetom, ki potrebujejo dodatna usposabljanja in izobraževanja ali si želijo pridobiti certifikate zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Svetovanje poteka pred vključitvijo v izobraževanje, med in po končanem izobraževanju.

Posredujemo informacije o:

  • možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev poklica,
  • programih in delavnicah splošnega izobraževanja,
  • pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali drugih certifikatov,
  • premagovanju učnih težav,
  • načrtovanju in spremljanju izobraževanja.

Svetovalno središče Pokolpje

ZAVOD ZA IZOBARŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ (ZIK Črnomelj),

Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj:

Irena Bohte, svetovalka

07 30 61 384, irena.bohte@zik-crnomelj.si

Nada Babič Ivaniš, svetovalka

07 30 61 383, nada.babic@zik-crnomelj.si

Jasmina Kolbezen, svetovalka

05 93 42 696, jasmina.kolbezen@zik-crnomelj.si

V Beli krajini se svetovanje izvaja še na svetovalnih točkah:

  • Krajevna knjižnica Semič (vsak 3. torek v mesecu 17. do 19. ure)
  • Ljudska knjižnica Metlika (vsako 3. sredo v mesecu od 10. do 12. ure)

Postopek svetovanja je za udeležence BREZPLAČEN.

Zloženka

Spletna stran kohezijske politike

Projekt bomo izvajali v času od septembra 2016 do marca 2022 na celotnem področju Pokolpja.

Partnerica v projektu je Ljudska univerza Kočevje, ki informira in svetuje na področju Kočevskega.

logotip_zik_barvni_s_tekstom 2logotip_barvni_izvoz

Projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. Več o projektu na nacionalni ravni:https://zaznanje.si

mss logoeusocialnisklad

Medijski prispevki: