Dnevi svetovalnega središča 2019 so potekali od 25. do 27. 9. 2019 v okviru 8. regijskega Festivala zaTE.

Program v Črnomlju (pdf; 918 kB)

Poglejte celoten program Festivala zaTE (pdf; 737 kB)

Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto, izvedbo festivala omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje ter druge sodelujoče organizacije. Festival se bo odvijal v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in Trebnjem.

Prvi dan je bilo v Beli krajini organizirano strokovno srečanje za delodajalce z naslovom Spremembe so izziv. V prvem delu strokovnega dogodka je potekala delavnica na temo kako pri sodelavcih doseči občutek nujnosti spremembe, kako se različni sodelavci različno spopadajo s spremembami, kje in kdaj začeti s spremembami ter kako doseči spremembo v organizaciji, ki se bo obdržala. Drugi del j ebil namenjen predstavitvi izobraževalne ponudbe za zaposlene.

V vseh treh dneh festivala so potekale brezplačne delavnice tako za zaposlene, kot brezposelne, upokojence, udeležence izobraževanja odraslih, srednješolce in priseljence. Ponujene so bile delavnice o vseživljenjskem učenju, veščinah iskanja zaposlitve, učenju slovenščine, odkrivanju učnega tipa, skrbi za zdravje, spoznavanju poklicev in trga dela. Na stojnici znanja je bila predstavljena izobraževalna ponudba v okolju.

Novica iz dogodkov.

Za več informacij:

Irena Bohte, svetovalka in vodja Svetovalnega središča Pokolpje:

telefon 07 30 61 384; e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si